Lildstrand bådlaug
“Skarreklit”

Laugets formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at fremme medlemmernes kendskab til og interesse for at bevare den gamle kystfiskerkultur.


“Skarreklit” blev bygget i Stenbjerg i 1962 til fisker i Lildstrand og var i mange år et af de største og fineste skibe i hel Hanherred 

Han Herred Havbåde og de tilknyttede bådelaug

Hjemmeside med bred orientering om de tilknyttede bådelaug, de restaurerede både, aktiviteter langs kysten, og kurser. Desuden findes orientering om det eksisterende kvotesystem og kystfiskeriVorupøre Havbåde

https://vorupoerhavbaade.dk/