Velkommen til Lildstrand Bådelaug.
Læs hjemmesiden igennem -
og meld dig ind !