Lildstrand Bådelaug

tilknyttet Han Herred Havbåde