Lildstrand Bådelaug

Lildstrand Bådelaug


Aktuelle priser vedr Skarreklit besluttet på generalforsamling:
Bestyrelsen opkræver kontingent på 1200 kr pr kalenderår
 og ½ pris i tillæg for børn under 18 og børnebørn, heraf 150 kr HHH, 200 kr Fiske og spilhus og 850kr
Skarreklit
Skipper er gratis
Is 10 kr pr gang der tages is med
20 kr pr mand pr. time
Minimum 600 kr pr. tur. For de, der vil deltage i garnfiskeri, betales 50 kr pr mand på den tur, hvor garnene hives ind.
Riden
100 kr pr. gang båden bruges ved garn både sæt og hiv
Man har selv brændstof med.
Bestyrelsesbeslutning 14/9 2021:
Nye medlemmer tegnet 3 kvt: gives 25% rabat ved samtidig indbetaling af næste års kontingent = medlemskab 900 for resten af året + næste år 1200 i alt 2100 kr
Familie medlemskab tegnet i 3 kvt: medlemskab = 1350 for resten af året + næste år 1800 i alt 3150 kr
Nye medlemmer tegnet 4 kvt: giver 50% rabat ved samtidig indbetaling af næste år kontingent = medlemskab 600 for resten af året + næste år 1200 i alt 1800 kr
Familie medlemskab tegnet i 4 kvt = medlemskab 900 for resten af året + næste år 1800 i alt 2700 kr
Prøvetur for evt nye medlemmer 350 kr og turens pris (200 refunderes) ved medlemskab. Max 4 prøvemedlemmer pr. tur.