Lildstrand Bådelaug
  • © 2022 Christen Axelsson Contact Me 0

Lildstrand Bådelaug

2. Juni 2023

God aften alle medlemmer af bådlaug Skarreklit
Der er pilketur Onsdag den 7/6 fra kl 8 til 16 med Per Vilsen som skipper.
Tilmelding ved at trykke på svar på denne mail.
Ved evt. aflysning vil de tilmeldte få mail tirsdag inden kl 18

Vh
Jørgen
2044445318. maj 2023
God dag alle medlemmer af skarreklit bådlaug.
Søndag den 21 maj sejler Palle Jensen ud med den nymalede skarreklit på pilketur fra kl 8 til 16.
Tilmelding ved at bruge svaret på denne mail.

Vh
Jørgen
20444453

Hvis der er medlemmer som har lyst til at være med i en gruppe som vil friske hummer i fjorden med vores lille båd Riden skal de henvende sig til mig og vi sætter det igang.16. maj 2023

Hej alle medlemer 
Hermed medlemsnyt fra Han Herred Havbåde 
Og foto af skarrekliit som nu er klar til at komme på havet, tak til alle som har ydet en stor indsats, båden er blevet malet og ordnet i bedste kvalitet (nok den bedste kølhaling vi har lavet i de sidste 10 år  hvor vi har haft båden)
Hvis vejrudsigten holder vil vi prøve at komme på havet til weekend 

Vh
Jørgen


https://www.havbaade.dk/wp-content/uploads/2023/05/medlemsnyt-maj-2023.pdf
Stacks Image 1849. Maj 2023
Hej alle medlemmer af  Bådlaug Skarreklit
Der er ydet en stor indsats for at kølhale Skareklit ,men vi mangler lige det sidste maling af gulve i kahytter og styrhus og olie på egetræ og dæk så hvis der er nogen som vil hjælpe lørdag kl 9 kan vi få båden sejlklar igen så vi kan komme på havet og fange nogle fisk
Tilmelding til arbejdsdag ved at bruge svar på denne mail.

Vh
Jørgen
27. April 2023


Hej Alle Medlemmer af Skarreklit Bådlaug
Vi fortsætter med kølhaling af Skarreklit lørdag og søndag begge dage fra kl 9 og ser hvor langt vi når. Bliver vi ikke færdig fortsætter vi mandag.

Giv lige besked på mail (Brug svar) om i har tid og hvornår.
Vh
Jørgen
20444453


25. April 2023

Hej Alle Medlemmer
Grundet de kommende dages vejrmelding om blæst indstilles kølhaling til lørdag kl 9
Skrabe / slibning  bliver færdig i dag og båden vaskes ned fredag så vi er klar til at male lørdag.

Jørgen Nissen er stadig i Thisted men køres til Ålborg i dag og opereres i morgen tidlig
Vh
Jørgen


24. April 2023

Hej Alle Medlemmer
Vi startede kølhalingen i dag Desvære skete der et uheld da Jørgen Nissen skulle ned af stige fra båden og han faldt så uheldigt at han brækkede venstre underben , han blev kørt på sygehus i Thisted hvor de efter røntgen vurderer om han skal overføres til Ålborg.
Jeg har talt med Jørgen og han er ved godt mod og jeg skulle hilse alle fra ham.
Vi fortsætter med skabning og slibning af båden i morgen kl 9

Venlig Hilsen
Jørgen


22. April 2023

Hej alle medlemmer af Bådlaug Skarreklit
Så er det tid til kølhaling af Skarreklit og vi starter mandag med afrigning og højtryksspuling af båden.
Tirsdag morgen kl 9 starter skrabning og slibning af båden under kyndig vejledning og instruks af maler Palle Rigshøj . Når Palle har godkendt arbejdet afvaskes båden og maling kan påbegyndes.
Vi forventer at hele ugen vil gå med arbejdet og håber der er mange som kan afse tid til at give en hånd med så giv lige besked hvilke dag /dage du kan afse tid vi starter daglig kl 9 når det er vejr til det
Venlig Hilsen og på. Gensyn
Jørgen
Mail
jjleegaard@icloud.com
Tlf: 20444453


18. april 2023

Hej medlemmer af bådlaug Skarreklit
Fredag den 21/4 kl 8 til 16 er der pilketur med Jørgen Nisseen som skipper .
Turen går 2 1/2 time ud i havet hvor de store torsk er, og så håber vi at vandet er klart, så i kan fange dem.
Tilmelding ved at trykke på svar på denne mail.
Ved aflysning vil de tilmeldte få besked på mail torsdag senest kl 19.

Ved hjemkomst vil båden blive trukket op så vi kan starte kølhaling som vi gerne vil have hjælp til (plan følger )
Vh
Jørgen
204444536. april 2023
Fra Politiken:
De ankommer til danske farvande og flår havbunden op. Nu kræver eksperter forbud mod fangstmetode

Hollandske og belgiske bomtrawlere slår alt liv på bunden af Skagerrak ihjel på deres forårstogt. Det burde være forbudt, mener forskere.
Trawlere især fra Holland og Belgien smadrer havbunden, når de gennemtrawler store havområder ud for Nordjylland med op til 15 meter brede jernbomme, der trækker tykke kæder bag sig.Trawlerne er ankommet til Skagerrak på deres forårstogt efter rødspætter, og de slæber systematisk kæder og fangstposer frem og tilbage oven på havbunden.Det får både forskere og grønne organisationer til at efterlyse et forbud mod bomtrawl, som fiskeriet kaldes.
Læs mere fra Politiken:
Bl a udtalelser fra Thomas Højrup, Thorupstrand
https://politiken.dk/del/oLvc_bAA70Rg
https://politiken.dk/del/ep6f6YAA70Xw

vh Christen Ax5. April 2023

Hej medlemmer af bådlaug.

Lige en hilsen fra Lildstrand hvor solen skinner ,  havet er blank og det er stille vejr.

Vii var ellers klar med et par fisketure her i påske men havet er fyldt med fedt og alger så vandet er uklar og det er umuligt at pilke så vi har valgte at holde påske og nyde det gode vejr og vente til varmen brænder algerne væk og vende tilbage efter påske når forholdene igen bliver til fiskeri.
Fiskene er der men ingen kan fange dem på grund af forholdene

Påskehilsen fra
Bestyrelsen

Jørgen
Stacks Image 15430. marts 2023

Hej alle Medlemmer af bådlaug skarreklit.

Mandag den 3 april fra kl 8 til 16 er der pilketur med Jørgen Nissen som skipper.
Ved aflysning får de tilmeldte besked på mail senest søndag kl 20

Tilmelding ved at trykke svar på denne mail ….

Vh
Jørgen
JJleegaard@icloud.com
20444453


Referat:
                         Dagsorden med referat generalforsamling bådlaug Skarreklit

Den 29 marts 2023 kl. 19 i madpakkehus

1.      Valg af dirigent og referent
Bent Wigotski valgt til dirigent og Jørgen Leegaard til referent
 
2.      Bestyrelsens beretning
Godkendt
 
3.     Fremlæggelse af regnskab
      Godkendt
 
4.     Fremlæggelse af budget
Godkendt
 
5.     Indkomne forslag
ingen
 

6.     Valg af formand
Bestyrelsen foreslår Palle Jensen
Og han modtager valg.
Valgt som foreslået
Valg af kasser og 1 bestyrelsesmedlem.
På valg er kasser Jørgen Leegaard og bestyrelsesmedlem Villy Petersen
Bestyrelsen foreslår genvalg og de modtager genvalg.
Valgt som foreslået
Valg af suppleant.

Der skal vælges 2 nye suppleanter
Bestyrelsen foreslår 1. Erling Møller og 2. Per Vilsen
og de modtager valg
Valgt som foreslået
 

7.     Valg af revisor.
Bestyrelsen foreslår Morten Sonniks og 1.suppleant Erling Møller 2. Per Vilsen
Og de modtager valg
Valgt som foreslået
 
8.     Indlæg med Thomas Højrup om udgivelse af bog om Skarreklit i anledning af 10 år for renovering         
Thomas fortalt om Skarreklit historie og opfordrede til at tage en masse foto af aktivitet omkring båden hen over sommeren til brug for hans arbejde med bogen som udgives til næste år
9.     evt.
Generalforsamling sluttede med smørbrød og hyggesnak
Referent
Jørgen Leegaard
24. marts 2023

Kære alle
Hermed indkaldelse til generalforsamling d. 15. april kl. 14 i havbådehuset.
 
Det er også stadig muligt at melde til påskefrokosten – se vedhæftede.
 
Mange hilsner Pipsen
Han Herred Havbåde
Mobil: 2070 0870
www.havbaade.dk
 
Han Herred Havbåde 2023 Generalforsamling lørdag d. 15. april kl. 14.00 Dagsorden
1) Valg af dirigent og stemmetællere 2) Bestyrelsens årsberetning – herunder nyt fra bådelagene, spillaget og værftet 3) Godkendelse af årsregnskab 4) Fremlæggelse af budget for det kommende år 5) Fastsættelse af medlemskontingent 6) Indkomne forslag 7) Valg af bestyrelsesmedlemmer – på valg er Thomas Højrup, Jan Lilholt og Villy Schmidt 8) Valg af to suppleanter 9) Valg af revisor 10) Evt.

Om Påskefrokosten. KLIK på Ukendt eller se 8. Marts nedenfor

ukendt
17. marts 2023

Generalforsamling i Lildstrand bådlaug Skarreklit.
Der indkaldes til ordinær generaforsamling i bådlauget onsdag den 29.3. i madpakkehuset kl 19
Dagsorden følge vedtægterne.

Bådlauget er vært med lidt smørrebrød og en øl. Så af hensyn til bestilling af mad, er tilmelding nødvendig til Jørgen Leegaard email
jjleegaard@icloud.com eller tlf 20444453

VH
Jørgen Leegaard

P.S. kontingent skal være indbetalt for at deltage.
8. marts 2023

Kære alle
Hermed invitation til fællesspisningen
 
Mange hilsner Pipsen
Han Herred Havbåde
Mobil: 2070 0870
www.havbaade.dk
Stacks Image 130
Stacks Image 132
24. februar 2023
God dag alle medlemmer af bådlag skarreklit

Tirsdag de 28/2 fra kl 8 til 16 er der pilketur med Jørgen Nissen som skipper.
I tilfælde af aflysning vil de tilmeldte få besked på mail senest mandag kl 20.

Tilmelding ved at bruge svar på denne mail

Vh
Jørgen
Tlf 20444453
Mail:
jjleegaard@icloud.com
Ps. For fremtiiden vil der kun blive sendt mail til medlemmer som har indbetalt KONTINGENT


20. februar 2023

Kære alle

Der har indsneget sig en fejl i det seneste medlemsnyt, hvor generalforsamlingen er sat i kalenderen. Den afholdes lørdag d. 15. april.
Det er nu rettet i medlemsnyt, der kan læses her:
https://www.havbaade.dk/medlemsnyt/

Mange hilsner Pipsen
Han Herred Havbåde
Mobil: 2070 0870

www.havbaade.dk


12 Februar 2023

Hej Igen  Det gik vist for stærkt med mailen men nu er medlemsnyt med


God søndag til medlemmer af bådlaug skarreklit

Hermed medlemsnyt fra Han Herred Havbåde med spændene læsning fra Slettestrand.

Det er jo tiden hvor skarreklit skal betale kontingent til Han Herred Havbåde på 200kr som er indeholdt i jeres kontingent til Skarreklit så dem som ikke har fået indbetalt dette opfordres til at gøre dette eller sende en mail på at man ikke ønsker at fortsætte medlemskabet af bådlaug skarreklit.

Kontingent Skarreklit   2023 i alt 1200kr kan indbetales på 

Konto 9114 0001742256 Sparrekassen Thy
Venlig Hilsen

Jørgen Leegaard
Tlf 20444453
Mail:
jjleegaard@icloud.com
Fra: Kirsten Monrad Hansen <pipsen@havbaade.dk>
Dato: 12. februar 2023 kl. 14.26.09 CET
Til: undisclosed-recipients:;

Emne: Vs:⁨ Han Herred Havbåde - medlemsnyt og indbetaling af kontingent.⁩

Subject: Han Herred Havbåde - medlemsnyt og indbetaling af kontingent.

Kære alle
Hermed årets første medlemsnyt.

Det er også tid for indbetaling af årets kontingent. På seneste generalforsamling blev det vedtaget at forhøje kontingentet for første gang i øvrigt. Derfor er satserne for et årligt medlemskab nu 200 kr. for enkeltpersoner, 300 kr. for par/familie/husstand og 1500 kr. for virksomheder/foreninger mv. pr. år (medlemmer af bådelagene betaler kontingent til Havbådeforeningen samtidig med deres medlemskab af et bådelag).

Beløbet kan indbetales direkte til foreningens konto i Klim Sparekasse,
reg.nr. 9135 kontonr. 0000095133 eller via giro til netbank på: +73 <85934503>. Der kan også indbetales på MobilePay 204767 – husk at skrive navn og gerne e-mailadresse.

Det vil være dejligt at få kontingentindbetalingerne snarest, men senest 15. marts. Hvis nogen ikke ønsker at fortsætte medlemskabet, hvilket vi selvfølgelig ikke håber, så vil vi meget gerne modtage en mail, så I kan slettes af listen. Send mailen til
info@havbaade.dk

Der er kommet et par enkelte afbud til foredraget på onsdag, så der er plads til et par stykker mere - send en mail til
info@havbaade.dk.

Mange hilsner Pipsen
20700870
Han Herred Havbåde
www.havbaade.dk

page1image64138624
Han Herred Havbåde Medlemsnyt
page1image64441184
Bådene på stranden 2. februar. Foto: Pipsen
I januar blev arbejdet med Hebron færdigt, og det blev tid til den helt store skiftedag. Hebron blev trukket et godt stykke ud på stranden, flad- båden fra Tornby kom ind i værftet, og Maagen fra Vorupør blev trukket helt op til værftet. Peter er gået i gang med at udskifte bundstokke/ spanter i fladbåden. Dels er de meget krumme, og dels er de sat fast med trænagler, så det bliver en spændende og udfordrende proces at få lavet
nye af dem. Stævnen skal også skiftes, ligesom essingen og det øverste bord. TV2 Nord var forbi en formiddag, og klippet kan ses på www.kort­ link.dk/2k2cy (nyhedsudsendelse fra 01.02.23).
1. februar startede Aksel Munk-Hansen som lærling i værftet. Aksel skal færdiggøre sin ud- dannelse som bådebygger hos os, efter han de seneste par år har været i lære på et andet værft. Aksel vil gerne lære klinkbygningsteknikken. Han og René kender hinanden fra bådebygger- skolen, og de er ved at sætte nye bord i Maagen. Det er de bord, der sidder inde bag kølerørene, der nu trænger til en udskiftning.
Sebbe Als, der er en rekonstruktion af et vikingeskib, står udenfor værftet, indtil den skal ind at have en ny køl. I værftet ligger en 16 meter lang ”pind” og venter på, at Peter og de andre skal få den formet til en køl.
Otto står også uden for værftet. Når de andre arbejdsopgaver er færdige, kommer den ind i
page1image64285872
Aksel og René i gang med de nye bord på Maagen. Foto: Pipsen
Medlemsnyt for Han Herred Havbåde
Februar 2023
page2image64111840
Fladbåden og Sebbe Als. Foto: Pipsen
værftet, og renoveringen kan påbegyndes. Til det er vi ved at samle al det materiale, vi kan finde frem om den. Da den blev bygget i 1898, blev den rigget med to master, og der var ingen maskine i den. I 1914 blev den første ma-
skine lagt i, så vidt vi kan finde ud af, og i den forbindelse blev mesanmasten (den agterste) taget ned. Planen er, at den igen skal rigges op med to master. Det vil betyde, at den bliver lettere at håndtere, når man skal sejle med den. Desværre er det endnu ikke lykkedes os at finde et billede af Otto med den oprindelige rigning, men vi har et billede af et søsterskib.
Otto er igennem dens lange liv blevet fornyet flere gange, og derfor er det også lidt af en op- gave at gå på jagt efter, hvordan den oprindelig har været indrettet. Den originale tilsynsbog, hvor den slags bliver skrevet ned i, og hvor der står, når der forandres på tingene, er desværre gået tabt, så vi har kun den, der gælder fra 1967,
men her er der også rigtig mange informationer, man kan blive klogere af.
Bådelagsbådene er så småt ved at komme i gang med fiskeriet igen. Det er med at finde de dage, hvor det er stille vejr, for blæsevejr har vi haft masser af. Heldigvis er der fisk at fange – både torsk og isinger. Det har ellers været svært at finde fisk tæt på land, så bådene i Thorupstrand er begyndt at gå ud til ”revet”. Det er der, hvor skrænten ned mod Norske Rende begynder – knap 30 sømil ude, som svarer til godt 4 timers sejlads. Herfra er de kommet i land med fine store torsk, store kul- ler, langer, havtaske mm.
Kontingent
På generalforsamlingen i 2022 blev det beslut- tet at hæve beløbet for medlemskab. Det har ikke været reguleret, siden de første meldte sig
Medlemsnyt for Han Herred Havbåde
En ny og krum bundstok i fladbåden. Foto: Pipsen
ind i 2007. Derfor er satserne for et årligt med- lemskab nu 200 kr. for enkeltpersoner, 300 kr. for par/familie/husstand og 1500 kr. for virk- somheder/foreninger mv. pr. år (medlemmer af bådelagene betaler kontingent til Havbåde­ foreningen samtidig med deres medlemskab af et bådelag).
Beløbet kan indbetales direkte til forenin- gens konto i Klim Sparekasse, reg.nr. 9135 kontonr. 0000095133 eller via giro til netbank på: +73 <85934503>. Der kan også indbetales på MobilePay 204767 – husk at skrive navn og gerne e-mailadresse.
Det vil være dejligt at få kontingent­ indbetalingerne snarest, men senest 15. marts.
Hvis nogen ikke ønsker at fortsætte med- lemskabet, hvilket vi selvfølgelig ikke håber, så vil vi meget gerne modtage en mail, så I kan slettes af listen. Send mailen til info@havbaade.dk
Kalender
Første lørdag i hver måned kl. 11-15
Åbent i værftet og Havbådehuset
Onsdag 15. februar
Foredraget med Anne Haubek og Thomas Ubbesen er udsolgt
Lørdag 1. april
Sammenskudsgilde
Torsdag 6. til mandag 10. april
Kunstudstilling i Havbådehuset fra kl. 10-17
Lørdag 15. maj kl. 14
Generalforsamling
Søndag 4. juni
Vild Middag
www.havbaade.dk
page3image64251440
Februar 2023
page4image63997568
Elbo 1. februar. Foto: Pipsen
Foreningen
Han Herred Havbåde
Bestyrelsesformand
Etnolog Thomas Højrup, Thorupstrandvej 267, Thorupstrand, 9690 Fjerritslev, telefon 51 29 90 49, thomas@havbaade.dk
Han Herred Havbådebyggeri
Slettestrandvej 158-162, 9690 Fjerritslev
Bådebygger
Peter Madsbøll, Amtoftvej 12, Øsløs, 7742 Vesløs, telefon 97 99 36 90, mobil 40 27 45 07, petermadsboll@icloud.com
Forsknings- og formidlingsmedarbejder
Etnolog Kirsten (Pipsen) Monrad Hansen, Thorupstrandvej 267, Thorupstrand, 9690 Fjerritslev, telefon 20 70 08 70, pipsen@havbaade.dk
Lild Strand Bådelag
Jørgen Leegaard, telefon 20 44 44 53, jjleegaard@icloud.com
Elbo Bådelag
Villy Schmidt, telefon 42 68 06 14, villy_schmidt@mail.dk
Jammerbugt Bådelag
Erich Borup, telefon 23 71 18 51, erichborup6@gmail.com
Nordvest Bådelag
Hans Peter Brandi Nielsen, telefon 40 74 40 58, hanspeterbrandi@gmail.com
Anna af Slettestrand Bådelag
Leif Andersen, telefon 41 11 17 28, leifka56@youmail.dk
Husk at oplyse din e-mailadresse!
Det er vigtigt, at vi har e-mailadresser på flest mulige medlemmer, da vi ikke blot udsender medlemsnyt som pdf- udgave, men også informerer om forskellige nyheder og tiltag på andre tidspunkter. Send din w-mailadresse – også hvis du har fået ny – til pipsen@havbaade.dk Gælder også, hvis du ikke modtager e-mail, selv om du allerede har oplyst din e-mailadresse.
DEN EUROPÆISKE UNION
Den Europæiske Fond for Regionaludvikling
Vi investerer i din fremtid
Følg Han Herred Havbåde på
page4image63997776
Redaktion
Kirsten Monrad Hansen pipsen@havbaade.dk
Bladet kan også læses i pdf-udgave på vores hjemmeside www.havbaade.dk Se endvidere åbningstider m.v. på hjemmesiden
En af bundstokkene fra fladbåden med trænagler. Foto: Pipsen
Medlemsnyt for Han Herred Havbåde
Februar 202324. januar 2023

Hej alle medlemmer af bådlaug Skarreklit

Hermed til orientering fra bestyrelsesmøder i Han Herred Havbåde og Skarreklit bådlaug.

Vi ser frem til at det forhåbenligt bliver bedre vejr i februar så vi kan komme ud at fiske igen

Husk kontingent 1200 kr som kan indbetales på konto 9114 0001742256

Vh
Jørgen

_______________________________________

Referat bestyrelsesmøde i bådlaug den 18/1 2023
 
 
!. Regnskab gennemgået rettet til godkendelse på næste møde .
 
2. nye skipper inviteres til instruktion i båd og sejltur først i februar
De nye skipper er: Per Vilsen, Bjarke Madsen og Klaus Røge.
 
3. Generalforsamling er fastsat til onsdag den 29/3 2023 kl. 19  i madpakkehus
Der serveres 3 stk. smørbrød til medlemmer.
 
4. Der var enighed om at arbejde for bådtræf, fiskeauktion i forbindelse med 10 års jubilæum for bådlaug og udgivelse af bog om skarreklit. Dato fastsættes senere i samarbejde med fiskeriforening vi tænker en gang i juli.
 
5 Kølhaling så snart vejret tillader det.
 
Referent
 
Jørgen Leegaard


19. december 2022
Jule og nytårshilsen
Kære medlemmer af bådlaug Skarreklit. I ønskes alle en glædelig jul og et godt nytår
Bestyrelsen vil gerne takke for hyggeligt og givende samvær i året der er gået, og vi ser frem til et nytår hvor vi får glæde af vores fine kystbåd Skarreklit, som i 2023 har 10-års jubilæum.
I den anledning vil der fra Han Herred Havbåde blive udgivet en bog om Skarreklit historie fra 1962 til 2023.Derfor efterlyses gode fotos af båden/fisketure og landingsplads som kan sendes til jjleegaard@icloud.com
Vi er for tiden 35 medlemmer, og en del som vil melde sig ind fra nytår. Der er desuden udsigt til at vi får 3 nye skippere i det nye år.
Kontingent for 2023 som er 1.200 kr. Halv pris for børn og børnebørn under 18 år. Beløbet indbetales på bådlaugets konto 9114 0001742256 sparekassen Thy med angivelse af navn.
På bestyrelsens vegne Jørgen Leegaard
Nøjagtig kopi (17,5 cm)af kystbåden SKARREKLIT da den gik ud af værftet 2013. kr. 700 kan bestilles på tlf. 20444453Stacks Image 108

18.december 2022
Kære alle
Hermed årets sidste medlemsnyt fra Han Herred Havbåde.
Mange hilsner Pipsen
Han Herred Havbåde
Mobil: 2070 0870

www.havbaade.dk

page1image40404816
Jul 2022
Han Herred Havbåde
page1image40405024 page1image40404608 page1image40405232
Herover Sebbe Als. Til højre Otto.
Indenfor en måned her sidst på året, har havbådene fået ”fløjet” to meget forskellige og meget spændende skibe ind til værftet.
Vikingeskibet Sebbe Als kommer fra Augustenborg. Skibet er en kopi af Skuldelev 5 vraget, der blev fundet i Ros- kilde fjord, og man kan læse mere om historien og bygningen af rekonstruktionen her: http://www.sebbeals.dk/. Sebbe Als skal have skiftet kølen og de nederste bord. Det originale Skuldelev 5 er dateret til ca. 1050.
Otto er noget yngre, da den er bygget i Frederikssund i 1899. Den skal totalrenoveres på værftet de kommende år. Begge opgaver er utrolig spændende, og heldigvis har vi til næste år to lærlinge, der skal prøve kræfter med klink- bygningen.
Med dette sidste medlemsnyt i 2022 ønskes alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

page2image41436592I 2023 har vi i havbåderegi tænkt på forskellige mulige arrangementer, vi kan afholde i havbådehuset - foredrag, koncert, sammenkomster etc. (Gode ideer modtages gerne.) Vi starter onsdag d. 15. februar kl. 19 med nedenstå- ende højaktuelle foredrag. Anne Haubek er mangeårigt medlem af havbådene og er kommet i Slettestand igennem mange år. Entré 75 kr. og det er inkl. en kop kaffe eller te og lidt kage. Hvis I vil have en billet, så send allerede nu en mail til info@havbaade.dk. Vel mødt.

*
FRA ISHAVET TIL KRIGEN I UKRAINE – MØDER MED MENNESKER I RUSLANDS GRÆNSELAND
Krig er igen en realitet i Europa – og det i en målestok og gru, som ingen havde fantasi til at forestille sig, at vi skulle opleve i vores tid. Men hvordan er det kommet så vidt? Og hvad er det dybest set, der - som et moderne jerntæppe – har sønderrevet og delt vores kontinent, så øst og vest dårligt kan forstå og tale med hinanden længe- re?
Mens krigen har raset i Ukraine, har journalisterne og Østeuropa-kenderne Anne Haubek og Thomas Ubbesen rejst tæt op ad den russiske grænsen fra Ishavet i nord til Sortehavet og Ukraines rygende slagmarker i syd. Undervejs har de mødt og talt med snesevis af de hverdagsmennesker – russere, finner, baltere, polakker, ukrainere, moldove- re og mange andre – som dagligt er tvunget til at leve med fjenden, løgnen og ondskaben som nærmeste nabo.
Historien om hele den lange og dramatiske rejse er beskrevet i bogen ’I skyggen af det nye jerntæppe – møder med Ruslands naboer fra Ishavet til Sortehavet’, som er udkommet på Gyldendals forlag. Mød de to journalister til et levende foredrag, der går helt tæt på bevægende menneskeskæbner langs det 21. århundredes østfront.4.12.2022

God aften medlemmer af bådlaug skarreklit
Der er pilketur tirsdag den 6/12 fra kl 8 30 til 15 30 med Jørgen Nissen som skipper.
Han sejler 12 mil ud hvor der var 66 torsk sidste gang båden var på havet.
Tilmelding ved at trykke svar på denne mail.

Vh
Jørgen


NB. Send gerne billeder fra fangsten ! Christen


Hallo , hallo
Så må der være gode torskebilleder til hjemmesiden !! På forhånd tak. Christen


Den 14. nov. 2022 kl. 17.42 skrev Jørgen Leegaard <jjleegaard@icloud.com>:

God aften alle medlemmer af bådlaug skarreklit.
Søndag var der pilketur med Jørgen Nissen som skipper og desvære kun 4 medlemmer som havde tid.
Der var ikke meget vand på revlen da de skulle i land men efter en 1/2 time lykkedes det at komme over revlen med den store last af torsk. I alt 66 stk gode torsk.
Med de høje oliepriser vil vi gerne have flere med på havet så vi kan holde prisen.
Den første uge af december har vore skippere tid igen så hold øje med vejrudsigt og jeres mailbox så henter vi en last mere.
Vh
Jørgen


11. november 2022
God aften medlemmer af skarreklit bådlaug
Søndag den 13/11 kl 8 til 16 er der pilketur med Jørgen Nissen som skipper, han sejler 12 mil ud hvor de store torsk er.
Tilmelding ved at trykke på svar på denne mail.
Vh
Jørgen
2044445329. okt. 2022
Hej alle medlemmer af bådlaug skarreklit
Søndag den 30/10 kl 8 til 16 er der pilketur med Palle og Jørgen som skipper som i fælleskab vil sejle til de gode fiskeplasser hvor de store torsk er.

Tilmelding hurtigst mulig ved at bruge svar på denne mail. og senest kl 18 lørdag.

Vh
Jørgen Leegaard
20444453

Ps husk vi overgår til vintertid i natDen 25. okt. 2022 kl. 14.09 skrev <pipsen@havbaade.dk> <pipsen@havbaade.dk>:
Kære formænd

Vil I sende videre til jeres medlemmer?

Kære alle bådelagsmedlemmer

På tirsdag d. 1. november er det 15 år siden, at Peter startede som bådebygger i Han Herred Havbåde – dengang i redningsstationen. Det vil vi fejre med pølser og øl fra kl. 15.30. Vel mødt.

På bestyrelsens vegne, mange hilsner Pipsen
20700870
Han Herred Havbåde
www.havbaade.dkDen 25. okt. 2022
God dag alle medlemmer af bådlaug Skarreklit
Vores formand Søren O Jensen har meddelt bestyrelsen at han af helbredsmæssige årsager ønsker at fratræde sin post som formand og medlem af bestyrelsen. Vi har i dag haft bestyrelsesmøde hvor Villy Petersen som er 1 suppleant er indtrådt i bestyrelsen og jørgen Leegaard som er næstformand varetager formandshvervet indtil generalforsamling.
Vi havde en lang snak om hvordan vi får skarreklit mere på havet og vi vil forsøge med kortere varsel om sejlture da det er svært at forudsige vejret 2 dage før. Vi vil opfordre dem som kan og har lyst til at uddanne sig som skipper til at kontakte os så vi kan få en snak om det, vi mangler skipper
På bestyrelsens vegne
Jørgen Leegaard 2044445318.oktober 2022
Kære alle
Hermed et friskt medlemsnyt.

Mange hilsner Pipsen
Han Herred Havbåde
Mobil: 2070 0870
www.havbaade.dk

Oktoberhilsen KLIK
6. okt 2022

God dag alle medlemer af bådlaug skarreklit.

Jeg har fået Axel Simonsen til at lave denne kopi af vores båd.
Den består af 240 smådele og er flot udført og kan bestilles ved mig for 700kr.
Man er selvfølgelig velkommen til at se den her ved mig.
Kopien er 17,5 cm lang og i målestoksforhold 1 til 75.


Jørgen Leegaard
20444453

Stacks Image 72Sommer 2022


I al beskedenhed gør jeg opmærksom på feltet Filmarkiv nederst i kolonnen om indhold. Indholdet er en oversigt over film vedr. Lildstrand, som findes i ArkivThy.
VH Christen