Lildstrand Bådelaug

Lildstrand Bådelaug

15. maj 2016

Nyhed 17Lildstrand Bådelaug/Skarreklit
Nyhedsbrev nr. 17, 15. maj 2016
Arbejdsopgaver på Skarreklit og på landingspladsen
Kære medlemmer,
Nu, hvor Skarreklit er ankommet til Lildstrand, skulle vi gerne kunne komme i gang med sæsonen og vores bådelaugs aktiviteter på en god måde. Derfor skal Skarreklit, ophalerspillet og bygningerne være i orden og fremstå præsentable. Der er derfor en del arbejdsopgaver, der skal udføres. Vi er nu ca. 30 medlemmer, så det skulle ikke være noget problem.
Helt aktuelt drejer det sig om følgende: • Slibning og maling af ophalerspillets stander, der hvor blokkene skal hænge
• Kalkning af redskabshuset, inden det tages i brug
• Oprydning i traktorhuset
• Man kan også begynde at slibe egetræ på båden, inden det skal lakeres. Selve kølhalingen, som vi også skal i gang med, må vi vente med, til vi er færdige med arbejdet med at lægge kæder ude i havet.
Medlemmer, der har tid og lyst til at tage fat på nogle af disse arbejdsopgaver, kan henvende sig til Jørgen Leegaard på tel. 20 44 44 53 eller jjleegaard@icloud.com
Med venlig hilsen Bestyrelsen