Reservation af Skarreklit og Riden

Nærmere aftales med næstformand Jørgen Leegaard:
mobil
20444453 eller jjleegaard@icloud.com