Pilketur tirsdag den 21. maj. 

Kære medlemmer,
Der er pilketur med Skarreklit på tirsdag den 21. maj med afgang kl. 08.00. Jørgen Nissen er skipper. Forventet tilbagekomst ca. kl. 16.00.

Tilmelding til Jørgen Leegard på mail: jjleegaard@icloud.com.

Deltagerne bedes parkere deres biler bag hallen, d.v.s. drej til højre, når I kommer til landingspladsen.

I tilfælde af aflysning vil de tilmeldte få besked.


Venlig hilsen
Bestyrelsen/Bent

12.5.2019

Der er kommet billeder fra pilketur 28.4.2019.
Det ser ud til at have været en fin tur.

Fotos KLIK

_______________________________________

Stacks Image 1202

Foto Peter Nagel

Lildstrand Bådelaug
Bestyrelsens beretning for 2018

Vi har et velfungerende bådelaug med 47 medlemmer (heraf 2 familiemedlemsskaber) og 8 skippere. I løbet af 2018 var vores medlemmer, når vejr og vind tillod det, ude på et stort antal fisketure med Skarreklit og Riden. Der blev drevet pilkefiskeri samt garnfiskeri efter krabber og fladfisk, især rødspætter. I maj måned fik vi indkøbt og installeret en styremaskine på Skarreklit til stor lettelse for vores skippere. I weekenden 4.-5. august afholdt vi på landingspladsen et velbesøgt bådetræf med deltagelse af 4 af bådene og en jolle fra Slettestrand. Selvom vejret var halvsløjt, var træffet meget velbesøgt. Under et stormvejr i slutningen af september gik bagkanten af blokken i stykker, wiren sprang og flyderen drev i land. Vi fik hurtigt ordnet blok og flyder, hvorimod det var et større arbejde at finde og ordne wiren. Til sidst lykkedes det den15. december, så at vi kunne gå ind i det nye år med et fungerende ophalerspil igen. Vi takker alle, fastboende som sommerhusejere, for den indsats, der er ydet i det forløbne år. Vi skal nu snart kølhale Skarreklit og gøre bygningerne ryddelige og præsentable til sommerens aktiviteter.


April 2019/BW
_____________________________________18.4.2019

Referat om Generalfordsamlingen

Generalforsamlingen havde dagsorden som i vedtægterne. Ovenstående beretning og bestyrelsens arbejde godkendtes med akklamation. Kassererens regnskab og budget godkendtes. Det besluttedes, at bådlauget fremover opkræver kontingentet til Lildstrand Fiske- og Spilhusforening -, som man skal være medlem af for at få lov til at benytte fiskehus. Kontingentet er 200 kr. årligt og opkræves næste år for perioden 1.7 2019 til 30.6.2020. Til bestyrelsen var kasserer Jørgen Leegaard på valg. Genvalgtes. Bestyrelsesmedlem Tage Nielsen ønskede ikke genvalg. I stedet valgtes Peter Nagel. Ole Svalgaard genvalgtes som 1. Suppleant, og Jørgen Nissen nyvalgtes som 2. Suppleant i stedet for Peter Nagel. Ole Svanborg genvalgtes som revisor og Jørgen Nissen nyvalgtes som suppleant i stedet for Peter Nagel. Under evt. var der tilslutning til at bidrage mere til hjemmesiden. En aktiv hj.side kan være med til at tiltrække nye medlemmer. /Chr Ax

Stacks Image 1200
________________________________________________________

19. April 2019

Lidt historie om "Skarreklit".
KLIK. (Bemærk, der er 3 linier i meny’en

Bl. a. et par klip fra Ellen Andersens Arkiv, Lildstrand


Kan nogen bidrage med mere materiale om Skarreklit ? Vh Christen

___________________________________________________
Lukket gruppe på Facebook for medlemmer af bådelauget.

Kære medlemmer,

Vi har oprettet en lukket gruppe på Facebook for bådelaugets medlemmer. Hvis I vil være medlem af gruppen, skal I på Facebook søge "Skarreklit" og anmode om medlemskab.

Og så vil vi lige minde om, at vores årlige generalforsamling afholdes tirsdag den 16. april, kl. 19.00, på Frøstrup Gl. Kro, se indkaldelsesmail af 28. februar. Der vil blive serveret to stk. smørrebrød og drikkevarer. Medlemmer, der agter at deltage, bedes derfor senest fredag den 12. april tilmelde sig på mail jjleegaard@icloud.com Venlig hilsen

Bestyrelsen/Bent

_______________________________________________

15.12.2018

Hej alle
Så lykkedes det  med hjælp af dykker og gode folk kom blokken på plads.
På Skarreklit  var Tage Rene Peter og Palle og Jørgen og Lars sejlede med dykker og hjalp Erik og mig med arbejdet i land.
Vi startede kl 8 med klargøring og satte Skarreklit i vandet med en gummiged  og blokken var på plads kl 16.
Vh
Jørgen27. nov 2018

Hej alle
Efter 2 dages indsats er det lykkedes at fastgøre en tyk tov i samlingen 20 meter fra enden af Weier.
Nu venter vi på godt vejr så vi kan få Skarreklit i vandet så den kan fjerne sand så vi kan få enden op og få blokken ud på plads.
Et stykke af vejen til at få spillet til at fungere igen og vi ser igen positiv på sagen
Vh
Jørgen
Stacks Image 1184
18.-19.11.2018

hej Cristen.
her er lidt billeder fra turen på skarreklit, hvor vi prøver at finde wieren.
Jørgen har billeder fra land.
De bedste hilsner
Søren O.

Hej alle
Lørdag var det flot vejr og der blev arbejdet med at finde Weier i havet men desvære forgæves ,båden kom i vandet uden problemer og blokken klargjort men desvære var det umulig at finde Weier ude i havet så efter 5 timer blev båden trukket på land igen.
Tak til den mange frivillige som kom og hjalp.

Vh
Jørgen
.

Billeder KLIK

______________________________________________________________


2. okt 2018

god aften alle

Som i kan se på vores hjemmeside var stormen knud hård ved vores blok ude i havet den kom i land fordi bagkanten af blokken gik i stykker , blokken er nu ordnet  og har fået nye flyder så den er klar.
Vores problem er at vi skal have godt vejr for at en dykker kan prøve at finde den løse ende af weieren lige inden for revlen , lykkedes dette ikke må vi prøve at slæbe en krog inde for revlen dette kan  have lange udsigter men vi
vil løbende lægge nyt ind på hjemmesiden under nyt fra bestyrelsen


vh
jørgen Leegaard
Stacks Image 1164
Stacks Image 1166

__________________________________________

23. sept. 2018

Blokken og wirer ligger nu på landingspladsen; blokken noget molestreret. Nærmeste problem er, om blokken kan bringes i funktionsdygtig stand, og om en dykker snarest skal undersøge havbunden for den sprængte wire. Godt, der er erfarne folk i bådlauget. Ellers er stedet kun egnet til standup paddling fremover !

Stacks Image 1144
Stacks Image 1154
Stacks Image 1156
Stacks Image 1158


_____________________________________________________
22. sept. 2018

Hej alle
Så skete det som ikke måtte ske , jernet på ydersiden af blokken er væk og blokken ligger på stranden.
Er der nogen som vil hjælpe i morgen kl 14 så tror jeg vi kan komme til den for vand
Vh
Jørgen

Stacks Image 1120

22.9.2018

Stormen Knud står lige på kysten i Lildstrand. Skarreklit er trukket højt op på landingspladsen, men vandet når standeren. Ene video er fra 21.9 kl. 14, anden video fra 22,9, kl. 10. Wirene hænger slapt fra standeren, og i brændingen ved kystsikringen ses den havarerede blok. Video'er
KLIK
Vandet når tæt på kysten nedenfor de nordlige huse.
Christen Ax
________________________________

4.9.2018
Else Dam sender:


Gode folk i bådlauget har i går været i gang med et vigtigt stykke arbejde. Her er mine fotos, der måske kan bruges til bådens hjemmeside.

KLIK

De bedste hilsener
Else Dam


____________________________________________________4.8.2018 kl. 18
Bådtræffet i Lildstrand er i fuld gang. Bådlaugene i Slettestrand deltager med hele 4 havbåde og 1 jolle. En stor tak til jer
⚓️⚓️⚓️.

Også tak til Peter Nagel for en billedsamling fra træffet KLIK

Christen var der også
KLIK

_____________________________________________
Der var kølhaling af Skarreklit og Riden 21. og 22. juli. Alt i strålende vejr og professionelt arbejde og humør.
Se fotos fra Else Dam
Klik
samt fra Christen Klik27. oktober 2017

TIL ALLE MED INTERESSE FOR LILDSTRAND FISKEPLADS' HISTORIE !

Nordsømuseet optog film om fiskeriet i Lildstrand ca. 1981-82.

Jørgen Leegaard erindrede dette og fandt frem til fotografen, der, ligesom Nordsømuseet, havde glemt alt om filmoptagelserne. Fotografen fandt dog i museets kælder 14 digitaliserede filer, som blev overdraget til Jørgen.

Filmene bestod af mange usammenhængende klip og var stort set uden lyd. Dette er, efter at filmklippene er redigerede, løst ved, at Bjarne Holmgaard og Tage G. Nielsen har indtalt beskrivelse af fiskepladsen og fiskeriet.

Filmene er et flot historisk dokument om en svunden tid med vigtigt kystfiskeri. Lokalhistorisk Arkiv i Thisted (Arkivthy - lokalhistorien) har med interesse modtaget filmene, der nu findes på arkivets hjemmeside.

Filmene - der hver varer ca. 1 time - kan ses her
KLIK

Fra filmene er "klippet" en billedserie, der kan ses her
KLIK

Vi skylder alle en stor tak til Jørgen, Bjarne og Tage.
Christen.


Stacks Image 970
Stacks Image 972
7. nov 2018

Blokken og wiren. Fredag den 9. november. 

Kære medlemmer,

På fredag den 9. november sætter vi Skarreklit i vandet for at prøve at finde wiren og lægge blokken ud. Derfor har vi brug for medhjælp både på land og hav. Vi mødes kl. 8.00. Medlemmer, der vil hjælpe til, bedes melde sig til Jørgen Leegard på mail: jjleegaard@icloud.com.


Venlig hilsen
Bestyrelsen/Bent