27.7.2019

Over halvdelen af året er nu gået, så vi tilbyder nye medlemmer et medlemskontingent på i alt kr. 1.700 (kr. 500 for resten af 2019 og kr. 1.200 for 2020).

Venlig hilsen
Bestyrelsen/Bent

___________________________________________________

14. Okt 2019

Kære medlemmer,

Han Herred Havbåde afholder i vinter
duelighedskursus i Havbådehuset, Slettestrand, med start mandag den 21. oktober, kl. 19-21. Henvendelse og tilmelding kan ske til Per Hansen på telefon 2993 9628 eller på mail virkelyst45@gmail.com 

Kurset afsluttes med en praktisk prøve til foråret.

Vedhæftet referat af bestyrelsesmøde i Han Herred Havbåde den 26. september.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen/Bent

Referat
Klik


_________________________________________________


19.10.2019

Kære medlemmer,
Der er pilketur med Skarreklit på søndag den 20. oktober kl. 08.00-15.00 med Søren O. Jensen som skipper.

Tilmelding til Jørgen Leegaard på mail: jjleegaard@icloud.com. NB: Ikke ved at trykke på "svar" på denne her mail.

Deltagerne bedes parkere deres biler bag hallen, d.v.s. drej til højre, når I kommer til landingspladsen.

I tilfælde af aflysning vil de tilmeldte få besked.


Venlig hilsen
Bestyrelsen/Bent

____________________________________________________


11. Okt. 2019

Kære medlemmer,
Der er pilketur med Skarreklit på søndag den 13. oktober kl. 08.00-15.00 med Søren O. Jensen som skipper.

Tilmelding til Jørgen Leegaard på mail: jjleegaard@icloud.com. NB: Ikke ved at trykke på "svar" på denne her mail.

Deltagerne bedes parkere deres biler bag hallen, d.v.s. drej til højre, når I kommer til landingspladsen.

I tilfælde af aflysning vil de tilmeldte få besked.


Venlig hilsen
Bestyrelsen/Bent

________________________________________
3. Okt. 2019

Kære medlemmer,
Der er pilketur med Skarreklit på søndag den 6. oktober kl. 08.00-16.00 med Jørgen Nissen som skipper.

Tilmelding til Jørgen Leegard på mail: jjleegaard@icloud.com.

Deltagerne bedes parkere deres biler bag hallen, d.v.s. drej til højre, når I kommer til landingspladsen.

I tilfælde af aflysning vil de tilmeldte få besked.


Venlig hilsen
Bestyrelsen/Bent

_________________________________

12. Sept. 2019

Se her !

Per Vendelbo fortæller om fiskeri med den nybyggede Skarreklit


Stacks Image p1400_n2

____________________________________________________

14. Sept. 2019


Else Dam fotograferede og Jørgen Leegaard poserede i spilhuset søndag d. 25. august 2019, da starten gik til pilketur. Else Dam: “der var masser af makrel og torsk”. Billeder fra båden: Peter Nagel.
_____________________________________________

Seneste aktiviteter


Makreltur søndag den 1. september
Pilketur/torsk onsdag den 4. september
Pilketur søndag d. 25. August

Pilketur torsdag den 18. juli
Pilketur tirsdag den 9. juli


+ nedenfor stående

__________________________________

6. August 2019

Hej Christen.
Vi var på tur i lørdags og fangede 400 makral, en knurhane. en rødspætte på pilk og 6 - 8 torsk. 
Jeg sender et billede af Michal og hans flotte torsk, torsken er den til venstre.
Ellers en rigtig god dag.
De bedste hilsner
Søren O.

.
Stacks Image 1263
_______________________________________
27.7.2019

Rapport fra Pilketuren igår v/Christen

Stacks Image 1253


________________________________________________________
27.6.2019

Sådan!

/ChrSøndag da der var fisketur og Skarreklit skulle trækkes på havet gik weieren ude i havet i stykker og blokken kom i land

Det viste sig at det var weirøjet i stroppe nr 2 fra blokken som var gået op, dette burde ikke kunne ske men der var tæring i samlingen.

Tirsdag kl 16 mødtes vi ved Skarreklit og var klar til at skubbe båden i havet med en gummiged Søren. Ole og Rene sejlede ud med båden medens Agner,Per,Jens Erik og jørgen tog arbejdet på land.

Kl 20 15 var Skarreklit på land og arbejdet med udlægning af blok var udført i smuk vindstille vejr og kl 20 var det kuling så tak til alle for hurtig til at hjælpe


Venlig hilsen
Bestyrelsen/Jørgen

Fotos
KLIK

_______________________

21.6.2019

Hav og Himmel

Stacks Image 1233

Fernisering søndag d. 30. juni kl. 15

I Havbådehuset udstiller Marianne Dotzek fra Hamborg sine fotografier fra Han Herred.
Siden sin tidlige barndom har Marianne været fascineret af det at male og arbejde med farver. Som 18 årig købte hun sit første kamera, og siden har både maleriet og fotografiet været en fast bestanddel af hendes liv. Med sine fotografier forsøger hun at fastholde øjeblikket ind i et åndeløst flow af undren. Motiverne er, som hun finder dem, uden filtre eller andre tricks.
Marianne har desuden sit landart-projekt for fred og kærlig-hed – stenmosaikken Lady Ellidsbøl - ved Ellidsbøl strand.
Udstillingen i Havbådehuset er åben alle dage hen over sommeren
.

/
Kære alle

Rigtig god sommer - som vi håber bliver mindre våd fremover. Vedhæftet invitation til fotoudstilling i havbådehuset.

Mange hilsner Pipsen
Han Herred Havbåde
Mobil: 2070 0870
www.havbaade.dk
_______________________________


14.6.2019

Lildstrand Bådelaug. Male- og kalkedag

Kystterrasser ved Lildstrand LandingspladsKære medlemmer,

På tirsdag den 18. juni kl. 10.00 og onsdag den 19. er der maling og kalkning af bygninger på landingspladsen. I må meget gerne melde jer til deltagelse ved at sende en mail til Jørgen Leegaard på jjleegaard@icloud.com.

Desuden vil vi opfordre jer til at klikke på nedenstående link og “like” projektet til etablering af to kystterrasser ved Landingspladsen. Vi skal op på mindst 200 likes for at få virkeliggjort projektet. I må også gerne opfordre venner og bekendte til at gå ind og like.

https://www.undervaerker.dk/projekter/2019%20foraar_efteraar/kystterrasserilildstrand

Venlig hilsen
Bestyrelsen/Bent

NB: Denne mail sendes undtagelsesvist og af uransagelige tekniske årsager fra min private mail. I skal ikke besvare den, men skrive til Jørgens ovenangivne mailadresse, hvis I melder jer til male- og kalkedag.

________________________________

22.5.2019

Jørgen Leegaard meddeler, at deltagerne på turen 21. Maj 2019 fangede 53 torsk.
Desværre tog ingen af deltagerne fotos ! (De havde nok ikke tid ).
Vh
Christen
_________________________________
Stacks Image 1210

12.6.2019
Lars Monczuk sender et billede fra turen 10.6. Det ser ud til at være en fin pilketur. Men var der fisk ?
/Chr

____________________________________
12.5.2019

Der er kommet billeder fra pilketur 28.4.2019.
Det ser ud til at have været en fin tur.

Fotos KLIK

_______________________________________

Stacks Image 1202

Foto Peter Nagel

Lildstrand Bådelaug
Bestyrelsens beretning for 2018

Vi har et velfungerende bådelaug med 47 medlemmer (heraf 2 familiemedlemsskaber) og 8 skippere. I løbet af 2018 var vores medlemmer, når vejr og vind tillod det, ude på et stort antal fisketure med Skarreklit og Riden. Der blev drevet pilkefiskeri samt garnfiskeri efter krabber og fladfisk, især rødspætter. I maj måned fik vi indkøbt og installeret en styremaskine på Skarreklit til stor lettelse for vores skippere. I weekenden 4.-5. august afholdt vi på landingspladsen et velbesøgt bådetræf med deltagelse af 4 af bådene og en jolle fra Slettestrand. Selvom vejret var halvsløjt, var træffet meget velbesøgt. Under et stormvejr i slutningen af september gik bagkanten af blokken i stykker, wiren sprang og flyderen drev i land. Vi fik hurtigt ordnet blok og flyder, hvorimod det var et større arbejde at finde og ordne wiren. Til sidst lykkedes det den15. december, så at vi kunne gå ind i det nye år med et fungerende ophalerspil igen. Vi takker alle, fastboende som sommerhusejere, for den indsats, der er ydet i det forløbne år. Vi skal nu snart kølhale Skarreklit og gøre bygningerne ryddelige og præsentable til sommerens aktiviteter.


April 2019/BW
_____________________________________18.4.2019

Referat om Generalfordsamlingen

Generalforsamlingen havde dagsorden som i vedtægterne. Ovenstående beretning og bestyrelsens arbejde godkendtes med akklamation. Kassererens regnskab og budget godkendtes. Det besluttedes, at bådlauget fremover opkræver kontingentet til Lildstrand Fiske- og Spilhusforening -, som man skal være medlem af for at få lov til at benytte fiskehus. Kontingentet er 200 kr. årligt og opkræves næste år for perioden 1.7 2019 til 30.6.2020. Til bestyrelsen var kasserer Jørgen Leegaard på valg. Genvalgtes. Bestyrelsesmedlem Tage Nielsen ønskede ikke genvalg. I stedet valgtes Peter Nagel. Ole Svalgaard genvalgtes som 1. Suppleant, og Jørgen Nissen nyvalgtes som 2. Suppleant i stedet for Peter Nagel. Ole Svanborg genvalgtes som revisor og Jørgen Nissen nyvalgtes som suppleant i stedet for Peter Nagel. Under evt. var der tilslutning til at bidrage mere til hjemmesiden. En aktiv hj.side kan være med til at tiltrække nye medlemmer. /Chr Ax

Stacks Image 1200
________________________________________________________

19. April 2019

Lidt historie om "Skarreklit".
KLIK. (Bemærk, der er 3 linier i meny’en

Bl. a. et par klip fra Ellen Andersens Arkiv, Lildstrand


Kan nogen bidrage med mere materiale om Skarreklit ? Vh Christen

___________________________________________________
Lukket gruppe på Facebook for medlemmer af bådelauget.

Kære medlemmer,

Vi har oprettet en lukket gruppe på Facebook for bådelaugets medlemmer. Hvis I vil være medlem af gruppen, skal I på Facebook søge "Skarreklit" og anmode om medlemskab.

Og så vil vi lige minde om, at vores årlige generalforsamling afholdes tirsdag den 16. april, kl. 19.00, på Frøstrup Gl. Kro, se indkaldelsesmail af 28. februar. Der vil blive serveret to stk. smørrebrød og drikkevarer. Medlemmer, der agter at deltage, bedes derfor senest fredag den 12. april tilmelde sig på mail jjleegaard@icloud.com Venlig hilsen

Bestyrelsen/Bent

_______________________________________________

15.12.2018

Hej alle
Så lykkedes det  med hjælp af dykker og gode folk kom blokken på plads.
På Skarreklit  var Tage Rene Peter og Palle og Jørgen og Lars sejlede med dykker og hjalp Erik og mig med arbejdet i land.
Vi startede kl 8 med klargøring og satte Skarreklit i vandet med en gummiged  og blokken var på plads kl 16.
Vh
Jørgen27. nov 2018

Hej alle
Efter 2 dages indsats er det lykkedes at fastgøre en tyk tov i samlingen 20 meter fra enden af Weier.
Nu venter vi på godt vejr så vi kan få Skarreklit i vandet så den kan fjerne sand så vi kan få enden op og få blokken ud på plads.
Et stykke af vejen til at få spillet til at fungere igen og vi ser igen positiv på sagen
Vh
Jørgen
Stacks Image 1184
18.-19.11.2018

hej Cristen.
her er lidt billeder fra turen på skarreklit, hvor vi prøver at finde wieren.
Jørgen har billeder fra land.
De bedste hilsner
Søren O.

Hej alle
Lørdag var det flot vejr og der blev arbejdet med at finde Weier i havet men desvære forgæves ,båden kom i vandet uden problemer og blokken klargjort men desvære var det umulig at finde Weier ude i havet så efter 5 timer blev båden trukket på land igen.
Tak til den mange frivillige som kom og hjalp.

Vh
Jørgen
.

Billeder KLIK

______________________________________________________________


2. okt 2018

god aften alle

Som i kan se på vores hjemmeside var stormen knud hård ved vores blok ude i havet den kom i land fordi bagkanten af blokken gik i stykker , blokken er nu ordnet  og har fået nye flyder så den er klar.
Vores problem er at vi skal have godt vejr for at en dykker kan prøve at finde den løse ende af weieren lige inden for revlen , lykkedes dette ikke må vi prøve at slæbe en krog inde for revlen dette kan  have lange udsigter men vi
vil løbende lægge nyt ind på hjemmesiden under nyt fra bestyrelsen


vh
jørgen Leegaard
Stacks Image 1164
Stacks Image 1166

__________________________________________

23. sept. 2018

Blokken og wirer ligger nu på landingspladsen; blokken noget molestreret. Nærmeste problem er, om blokken kan bringes i funktionsdygtig stand, og om en dykker snarest skal undersøge havbunden for den sprængte wire. Godt, der er erfarne folk i bådlauget. Ellers er stedet kun egnet til standup paddling fremover !

Stacks Image 1144
Stacks Image 1154
Stacks Image 1156
Stacks Image 1158


_____________________________________________________
22. sept. 2018

Hej alle
Så skete det som ikke måtte ske , jernet på ydersiden af blokken er væk og blokken ligger på stranden.
Er der nogen som vil hjælpe i morgen kl 14 så tror jeg vi kan komme til den for vand
Vh
Jørgen

Stacks Image 1120

22.9.2018

Stormen Knud står lige på kysten i Lildstrand. Skarreklit er trukket højt op på landingspladsen, men vandet når standeren. Ene video er fra 21.9 kl. 14, anden video fra 22,9, kl. 10. Wirene hænger slapt fra standeren, og i brændingen ved kystsikringen ses den havarerede blok. Video'er
KLIK
Vandet når tæt på kysten nedenfor de nordlige huse.
Christen Ax
________________________________

4.9.2018
Else Dam sender:


Gode folk i bådlauget har i går været i gang med et vigtigt stykke arbejde. Her er mine fotos, der måske kan bruges til bådens hjemmeside.

KLIK

De bedste hilsener
Else Dam


____________________________________________________4.8.2018 kl. 18
Bådtræffet i Lildstrand er i fuld gang. Bådlaugene i Slettestrand deltager med hele 4 havbåde og 1 jolle. En stor tak til jer
⚓️⚓️⚓️.

Også tak til Peter Nagel for en billedsamling fra træffet KLIK

Christen var der også
KLIK

_____________________________________________
Der var kølhaling af Skarreklit og Riden 21. og 22. juli. Alt i strålende vejr og professionelt arbejde og humør.
Se fotos fra Else Dam
Klik
samt fra Christen Klik27. oktober 2017

TIL ALLE MED INTERESSE FOR LILDSTRAND FISKEPLADS' HISTORIE !

Nordsømuseet optog film om fiskeriet i Lildstrand ca. 1981-82.

Jørgen Leegaard erindrede dette og fandt frem til fotografen, der, ligesom Nordsømuseet, havde glemt alt om filmoptagelserne. Fotografen fandt dog i museets kælder 14 digitaliserede filer, som blev overdraget til Jørgen.

Filmene bestod af mange usammenhængende klip og var stort set uden lyd. Dette er, efter at filmklippene er redigerede, løst ved, at Bjarne Holmgaard og Tage G. Nielsen har indtalt beskrivelse af fiskepladsen og fiskeriet.

Filmene er et flot historisk dokument om en svunden tid med vigtigt kystfiskeri. Lokalhistorisk Arkiv i Thisted (Arkivthy - lokalhistorien) har med interesse modtaget filmene, der nu findes på arkivets hjemmeside.

Filmene - der hver varer ca. 1 time - kan ses her
KLIK

Fra filmene er "klippet" en billedserie, der kan ses her
KLIK

Vi skylder alle en stor tak til Jørgen, Bjarne og Tage.
Christen.


Stacks Image 970
Stacks Image 972
7. nov 2018

Blokken og wiren. Fredag den 9. november. 

Kære medlemmer,

På fredag den 9. november sætter vi Skarreklit i vandet for at prøve at finde wiren og lægge blokken ud. Derfor har vi brug for medhjælp både på land og hav. Vi mødes kl. 8.00. Medlemmer, der vil hjælpe til, bedes melde sig til Jørgen Leegard på mail: jjleegaard@icloud.com.


Venlig hilsen
Bestyrelsen/Bent

Lorem ipsum dolor sit amet, sapien platea morbi dolor lacus nunc, nunc ullamcorper. Felis aliquet egestas vitae, nibh ante quis quis dolor sed mauris. Erat lectus sem ut lobortis, adipiscing ligula eleifend, sodales fringilla mattis dui nullam. Ac massa aliquet.
Lorem ipsum dolor sit amet, sapien platea morbi dolor lacus nunc, nunc ullamcorper. Felis aliquet egestas vitae, nibh ante quis quis dolor sed mauris. Erat lectus sem ut lobortis, adipiscing ligula eleifend, sodales fringilla mattis dui nullam. Ac massa aliquet.
Lorem ipsum dolor sit amet, sapien platea morbi dolor lacus nunc, nunc ullamcorper. Felis aliquet egestas vitae, nibh ante quis quis dolor sed mauris. Erat lectus sem ut lobortis, adipiscing ligula eleifend, sodales fringilla mattis dui nullam. Ac massa aliquet.
Lorem ipsum dolor sit amet, sapien platea morbi dolor lacus nunc, nunc ullamcorper. Felis aliquet egestas vitae, nibh ante quis quis dolor sed mauris. Erat lectus sem ut lobortis, adipiscing ligula eleifend, sodales fringilla mattis dui nullam. Ac massa aliquet.
Stacks Image 1402
Stacks Image 1403
Stacks Image 1404
Lorem ipsum dolor sit amet, sapien platea morbi dolor lacus nunc, nunc ullamcorper. Felis aliquet egestas vitae, nibh ante quis quis dolor sed mauris. Erat lectus sem ut lobortis, adipiscing ligula eleifend, sodales fringilla mattis dui nullam. Ac massa aliquet.