Skærmbillede 2016-05-24 kl. 14.05.52

Først var der fra 2006 en næsten tom strand. Eneste professionelle fisker var - og er - Bjarne Holmgaard.
Så dannedes
Lildstrand Bådelaug. Først igennem begyndervanskeligheder, men siden i stabil aktivitet. Begivenhederne tog fart med renoveringen af ‘Skarreklit’, som af Han Herred Havbaade herefter blev stillet til rådighed for Lildstrand Bådelaug.

Næste skridt var donationen
fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal på 2.000.000,- kr. til Lild Strand Bådelaugs projekt ”Lild Strand Fiskerleje anno 2015”.
Samt bevilling på kr. 500.000,- kr fra Thisted Kommune.
Disse bevillinger anvendtes til en tiltrængt renovering, der fortsat foregår af Ishus, Spilhus og Ophalerspil. Der var problemer undervejs. Disse er beskrevet og illustreret i nedenstående afsnit ‘Vejen til havet’.

Fra foråret 2016 blev ‘Skarreklit’ fast placeret i Lildstrand, da ophalerspil nu fungerede.

MEN: er det blot et projekt for glade lystfiskere ? Ja, det er det også, men aktiviteten i Lildstrand er et led i
bevægelsen for bevaring af den gamle kystfisker- kultur på vestkysten (se under Foreninger/Bådelaug). Den klassiske type fiskebåd skal da stå på stranden og være i brugbar stand.