Den gamle teknik med båd fra og på land fungerer påny KLIKStacks Image 30982