Den gamle teknik med båd fra og på land fungerer påny.
Skarreklit Ud
KLIK
Skarreklit Ind
KLIKStacks Image 30982