Den storslåede natur i området

Landkort


Lild Strand ligger ved Vigsø Bugt/Skagerrak ca. 5 km vest for Bulbjerg i Thy. Mod vest går Vigsø Bugt ned til Roshage i udkanten af Hanstholm. Fra Lild Strand er der ca. 30 km til Thisted.
Stedet ligger mellem to
Natura 2000-områder: Mod øst ligger Natura 2000-område nr. 16 Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg, og mod vest område nr. 44 Lild Strand og Lild Strandkær. Store dele af det omkringliggende landskab med klitter, hede, skov og søer er fredet. Mod syd og sydvest ligger Lild Klitplantage, der strækker sig langs kysten bag klitterne med både lyng, hedemose, enge, nåletræer, løvtræer, små søer med rørskov. Den 47 m høje klint Bulbjerg, hvor mågearten ride bygger reder, er Danmarks eneste fuglefjeld.