Lild Strand ligger i Thisted Kommune ud til Vigsø Bugt mellem Bulbjerg i øst og Hanstholm i Vest.
Ved Lild Strand har der været drevet fiskeri og skudehandel i århundreder, men det var først i 1800-tallet, at folk bosatte sig permanent ude ved kysten. I 1885 dannedes Fiskeriforeningen for Lild Strand, og flere og flere folk flyttede til for at drive fiskeri bl.a. på grund af de gode landingsforhold i læ af stenrevet Bragerne. Ved Lild Strand er der dybt vand helt ind til land; samtidig beskyttede revet landingspladsen, og der er gode fiskepladser i nærheden.
Den første kystbåd med motor kom i 1901, hvilket gav et vældigt løft til fiskeriet, og fra 1904 kom der helt nye muligheder for at afsætte fisken, da man kunne sende den med tog fra stationen i Frøstrup.
Spil til op- og udhaling af bådene kom i 1952, og der kom nye og større både. Da havnen i Hanstholm åbnede i 1967, var der 17 både hjemmehørende i Lild Strand. Samtidigt var havet hårdt ved kysten ved Lild, og mange både flyttede til den nye havn, så der i 1970 kun var 4 både tilbage, og en storm satte en stopper for fiskeriet, idet havet åd pladsen med dele af husene.
Men i løbet af 1970’erne flyttede flere unge til, og de ønskede at genetablere erhvervsfiskeriet. Der kom dog i november 1981 endnu en storm, der ødelagde det nye spil, fiskehuset og et par af kystbådene. Men allerede i januar 1982 gik den første båd på hav, da der var bygget et nyt spilhus, og fiskehuset repareret. 10 år efter var der 10 både tilbage, men i 2006 var det slut, da de sidste fem både blev solgt som følge af kapitaliseringen af danske fiskekvoter.
I 2007 gik folk fra Lild Strand, Thorupstrand og Slettestrand sammen om at danne foreningen Han Herred Havbåde for at sikre nogle af de klinkbyggede kystbåde fra 1900-tallet, se også hjemmesiden
havbaade.dk. En af disse både er Skarreklit fra 1962. Det er et såkaldt drægtigt (= meget rummeligt) fartøj, bygget af den navnkundige bådebygger Chr. Bonde i Stenbjerg til Richard Vendelbo i Lild Strand, og var længe Han Herreds største, smukkeste og mest moderne fartøj.

Fra renoveringen,
Fotos januar 2013 ved Bent Wigotski

I 2009 gik beboere og andre med tilknytning til Lild Strand sammen om at danne Lildstrand Bådelaug i ønsket om at få aktivitet på pladsen. Skarreklit, som blev restaureret på Han Herred Havbådes bådeværft i Slettestrand i løbet af 2012-2013 og søsat i foråret 2013, blev overdraget til bådelaget af Han Herred Havbåde.
Laget arbejder nu på at få retableret spillet og renoveret spilhuset og fiskerhuset på Lild Strand. Huset skal være samlingssted for bådelaget og for stedets gæster. I mellemtiden har Lildstrand Bådelaug indgået en samarbejdsaftale med det nystiftede bådelag i Nr. Vorupør,
Vorupør Havbåde. Skarreklit er derfor indtil videre stationeret i Nr. Vorupør. Så snart spillet og spilhuset i Lild Strand er genoprettet, vender Skarreklit hjem.